Home » Jobs » Jobba i Spanien
jobba spain

Jobba i Spanien

Går du i tankarna om att söka jobb i Spanien? Ett jobb i värmen är lockande för många svenskar och ett perfekt tillfälle för dig som vill testa något nytt. I den här guiden går vi igenom hur det är att jobba i Spanien som svensk. 

Hur hittar jag ett jobb i Spanien? 

Att komma utifrån och söka jobb i ett nytt land är inte helt enkelt, särskilt om du inte kan språket. Att leta efter ett jobb i Spanien kan tyckas vara en utmaning med fler arbetssökande än vad det finns arbeten, men det är fullt möjligt att hitta ett jobb bara du som nyinflyttad vet var du ska leta. Utlandsfödda som talar andra språk än spanska är eftertraktade på den spanska arbetsmarknaden så håll bara modet uppe och begränsa dig inte till att söka arbete genom enbart en kanal. 

Hitta ett jobb genom ditt kontaktnät 

Det mest framgångsrika sättet att hitta ett jobb i Spanien är genom rekommendationer och tips från omgivningen. Se därför till att vara öppen för att nätverka samtidigt som du skickar ditt CV till utländska företag som du skulle vilja jobba för. 

Sök jobb via en jobb agentur 

Om du börjar söka jobb redan hemma i Sverige så kan du söka jobb via en agentur. Där har du chansen att söka många olika jobb samtidigt som du får hjälp på vägen. Tänk dock på att inte enbart förlita dig på att de ska hitta ett passande arbete åt dig, utan fortsätt även på egen hand att försöka hitta ett passande jobb.

Arbetsmarknaden i Spanien 

I Spanien råder en ganska hög arbetslöshet. Landets arbetslöshet är bland den högsta i hela Europa med sina 14,4 % jämfört med Europas genomsnitt som ligger på 6 %. Spanien har också den högsta arbetslösheten bland ungdomar vilken uppmättes 26,9 % under juli 2022. Men låt dig inte avskräckas av det. Anledningen till den höga arbetslösheten är att man saknar specifika kvalifikationer, så om du som invandrad har en speciell utbildning eller ett särskilt kunskapsområde har du ändå stor chans att hitta arbete i landet.

Jobb som svenska kan söka i Spanien 

Som svensk i Spanien finns massor med jobbmöjligheter. Tack vare att både Sverige och Spanien är med i EU så fungerar arbetsmarknaden i stort sett likadant. Du kan söka dig till industrier som:

 • IT
 • Fordon
 • Läkemedel
 • Sjukvård
 • Ekonomi
 • Kemikalier
 • Teknik
 • Mat och dryck
 • Turism

Många av dessa områden har specifika krav för utbildning och förkunskaper men det finns också roller som inte alls kräver någon utbildning, exempelvis inom administration, kundtjänst eller försäljning. Det finns även gott om stora organisationer som ofta är ute efter ny arbetskraft. Bland annat:

● Banco Santander (ekonomi)

● Telefonica (telekommunikation)

● Repsol (energi)

● ACS (konstruktion)

● Iberdrola (energi)

● BBVA (ekonomi)

● Inditex (klädhandel)

● IAG (flygresor)

Säsongsjobb i Spanien

För dig som pratar engelska kan ett säsongsbetonat arbete vara en rolig utmaning. Då kan du söka jobb inom bland annat turism, restaurang och bar samt lära andra att prata engelska vilket är ett populärt gig för invandrare i landet. Dessa är yrkesroller som ofta inte kräver att man måste tala spanska, annars är det ett grundläggande krav på många arbetsplatser.

Så funkar jobbansökan i Spanien 

När du hittat ett jobb som du vill söka till måste du förbereda din ansökan. Här är det viktigt att anpassa ditt CV och personliga brev till den spanska arbetsmarknaden samt lära dig hur du bäst uppför dig på en anställningsintervju, detta för att undvika kulturella misstag. Anställningsintervjuer i Spanien är ganska lika som de i Sverige. Räkna med att intervjun tar cirka 30-60 minuter, klä dig smart och undersök företaget innan intervjun så att du kan ge bra svar och ställa lämpliga frågor. Vissa intervjuer kan följas upp av arbetsprover eller uppgifter för att mäta dina färdigheter och din kunskap.

Strukturera ditt CV på rätt sätt

Personliga detaljer: Här skriver du ditt fullständiga namn, födelsedatum och födelseort, aktuell adress och telefonnummer, din e-postadress och ditt NIE om du redan har ett. I Spanien ses det även som acceptabelt att bli tillfrågad om sin ålder samt civilstånd så bli inte förvånad om detta sker.

Foto på dig: Det är vanligt förekommande och kan också ibland förväntas av dig att du ska inkludera ett foto på dig själv i ditt CV, dock är det inte obligatoriskt. Ett foto placerat i det övre högra hörnet med en neutral bakgrund.

Arbetslivserfarenhet: Om du har jobbat i mer än tre år ska du ange din arbetslivserfarenhet genom att lista alla dina arbetsgivare i omvänd kronologisk ordning, inklusive namn och adresser för varje företag/organisation, datum, befattning samt uppgifter/ansvar.

Utbildning: Under utbildning bör du lista dina eftergymnasiala utbildningar inklusive deras adresser, datum, kurser samt kvalifikationer/betyg.

Språkkunskaper: Lista dina språkkunskaper med vilken nivå du talar och skriver inklusive kvalifikationer/betyg.

Färdigheter: Ange dina data- och IT-kunskaper samt andra färdigheter som kan passa jobbet du söker.

Övriga intressen: Här kan du skriva all övrig relevant information såsom exempel körkort, intressen eller frivilliga aktiviteter. Gör det dock inte för personligt utan inkludera bara det som är specifikt för jobbet.

Referenser: Du måste inte ange dina referenser om du inte vill utan här kan det räcka med att skriva “Referenser kommer att tillhandahållas på begäran”, eller dylikt.

Löner i Spanien 

Minimilönen 2022 i Spanien sattes till 1166,7 euro per månad. Minimilönen gäller även minderåriga över 16 år och den granskas varje år i landet. Lönerna i Spanien återhämtar sig fortfarande från den ekonomiska krisen 2007-2008 vilket slog hårdast mot jobb inom den offentliga sektorn. Dock har lönerna sakta börjat att öka igen under de senaste åren och en medellön ligger nu på 2710 euro i månaden. Löneskillnaderna kan dock vara stora beroende på vilken industri man jobbar i och vilken arbetsroll man har.

Vad gör jag om min lön är lägre än minimilönen?

Om du skulle vara i en arbetssituation där din arbetsgivare betalar dig mindre än den fixerade minimilönen ska du anmäla detta till arbetsinspektionen, Ministerio de Trabajo, som kommer att granska ditt fall.

Den spanska lönegarantifonden, Fondo de Garantí­a Salarial eller FOGASA, samarbetar med arbetsinspektionen för att kunna garantera kompensation till den vars arbetsgivare betalar för lite, vid uteblivna betalningar eller vid en eventuell företagskonkurs med mera. Ett annat skydd som du som anställd har i landet är rätten att strejka om din arbetsgivare inte agerar enligt lagen.

Läs mer om hur lönesättningen i Spanien fungerar. 

Arbetskulturen i Spanien 


Stark hierarki på arbetsplatsen: Arbetskulturen i Spanien är till stor del byggd på hierarkiska strukturer där strategiska och andra viktiga beslut tas av de i toppen. Möten hålls också i mångt och mycket för att utbyta information eller ge instruktioner och inte för att nå konsensus. På arbetsplatsen är förtroende A och O där personliga egenskaper har ett högt värde så räkna med att dina kollegor kommer att vilja lära känna dig redan vid ett första möte.

40 timmars arbetsvecka: Du har säkert hört talas om den kända “siestan” samt uttrycket “Mañana, mañana” vilka kan ge en antydan om en slappare arbetskultur i Spanien än i övriga Europa. Så är inte riktigt fallet. Likt de flesta andra länder har även Spanien en 40 timmars arbetsvecka men en mindre kompakt sådan. Dock kan det vara en viss skillnad i storstäderna och på semesterorterna där tempot kan vara något lägre. Det är alltså inte särskilt konstigt att en arbetsdag börjar senare men då jobbar de flesta också ikapp den förlorade tiden med att jobba längre dagar.

Stark social kultur: I Spanien lägger man stor vikt vid sociala tillfällen med kollegor som exempelvis lunch, gemensamma middagar och kaffepauser vilka lätt kan dra ut på tiden. Som nämnt ovan har spanjorerna en annan inställning till tid än vad vi i Sverige har. I storstäderna kan det dock vara lite striktare både vad gäller tid och klädkod, speciellt inom affärsvärlden och näringslivet.

Så ansöker du om uppehålls- och arbetstillstånd

Det är relativt enkelt att som invandrare åka till Spanien och börja jobba. Du behöver inte ordna några dokument före din avresa utan allt kan du fixa på plats. 

 1. Anmäl dig hos arbetsförmedlingen

För att du ska kunna söka jobb i Spanien behövs bara ditt pass till att börja med. När du är på plats i landet ska du först anmäla dig hos den spanska arbetsförmedlingen, Instituto Nacional de Empleo eller INEM som den också kallas.Hos dem registrerar du dig som arbetssökande (demandante de empleo) precis som vilken annan invånare som helst. När du blivit registrerad har du sedan sex månader på dig att skaffa ett jobb innan du måste vidta specifika åtgärder. Under dina första 90 dagar räknas du som en turist som letar efter ett jobb, efter tre månader krävs istället ett förlängt uppehållstillstånd (permanencia) som ger dig rätten till att stanna i landet i ytterligare 90 dagar.

 1. Ansök om permanent uppehållstillstånd efter 6 månader

Efter att du varit i Spanien i sex månader kommer du att behöva skaffa ett permanent uppehållstillstånd (permiso de residencia). När du hittat ett jobb ska du därför ta med vissa dokument, inkluderat specifika handlingar från din nya arbetsgivare, till polisen som tar processen vidare.

Dessa dokument ska inkludera följande:

● giltigt pass där ditt medborgarskap framgår

● anställningskontraktet på minst sex månader i original och fotokopia

● spanska statspapper (papel del estado) vilka kostar 865 pesetas och kan köpas i tobaksaffärer (estanco)

● fyra foton i passformat

● läkarintyg (certificado médico).

På polisstationen finns en särskild avdelning för utlänningar (departamento de extranjeros) där du visar upp alla dina dokument och efter ett godkännande av polisen sänder de din ansökan vidare till arbetsministeriet (Dele de Trabajo) i din provins. När civil guvernören Gacion satt sin stämpel och skrivit under ditt tillstånd är det grönt ljus för myndigheterna att utfärda din tarjeta comunitaria, det vill säga ditt EU-tillstånd, för ett permanent uppehållstillstånd samt arbetstillstånd.

Två olika uppehållstillstånd: 

I Spanien finns det två typer av residencia beroende på hur lång tid du ska stanna i landet: tre månader till ett år eller mer än ett år. När du slutligen får ditt uppehållstillstånd tilldelas du även ett så kallat NIE-nummer som är ditt spanska skattenummer. Innan du kan börja arbeta måste din arbetsgivare anmäla dig till spansk socialförsäkring (Seguridad social) då det är olagligt att arbeta i Spanien utan socialförsäkring. Hela denna process tar vanligtvis mellan två till tre månader.

Socialt skydd enligt EU-reglerna

När du börjar arbeta i Spanien upphör din rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Istället får du tillgång till de socialförsäkringsförmåner som gäller i Spanien för anställda genom att din arbetsgivare ansluter dig till det spanska sjukförsäkringssystemet och börjar betala in den månatliga avgiften för dig. Denna avgift är obligatorisk för alla som arbetar som anställda eller som egenföretagare i landet.

Inom EU finns det regler som säger att en EU-arbetare som flyttar från ett EU-land till ett annat, inte ska gå miste om rättigheten till socialförsäkring på grund av ändringen av arbetslandet. Dessa regler bygger mestadels på följande principer:

Likabehandling oberoende av medborgarskap. De som kommer från ett annat EU-land och börjar jobba i Spanien ska ha samma socialförsäkringsförmåner som spanska medborgare.

Rätt till förmåner vid flytt. Om du tjänat in rätten till pensionsförmåner eller vissa andra förmåner i ditt hemland har du även rätt att behålla dessa när du flyttar till Spanien.

Andelsberäkning. Du som har arbetat i ett annat EU-land och EES-land än ditt hemland har rätt till pension från varje land där du arbetat.

Arbetslöshetsersättning

Om du skulle förlora jobbet i Spanien har du rätt till att, under högst tre månader, få arbetslöshetsersättning med samma belopp som du skulle ha fått i samma situation i Sverige, om du nu före din avresa uppfyllt kraven för att kunna få arbetslöshetsersättning vill säga. Du måste då, via den lokala arbetsförmedlingen eller skriftligen till AMS, begära att få intyg E 303.

Din begäran ska innehålla ditt fullständiga namn samt personnummer, tidigare arbetsgivare i Sverige, medlemskap i fackföreningsarbetslöshetskassa samt din nuvarande adress. Med detta intyg ska du sedan registrera dig som arbetssökande hos INEM vilket är den spanska motsvarigheten till arbetsförmedlingen i Spanien. Intyget visar också vilket ersättning du har rätt till att få.

Starta eget eller frilansa i Spanien 

Att starta eget företag eller jobba som frilansare är också ett alternativ om du inte vill vara anställd av någon annan. I Spanien har det skett en ökning av egenföretagare och frilansare, eller autónomo som det kallas, sedan den ekonomiska krisen. Nu är det så många som 15 % av de spanska invånarna som är registrerade som autónomos, vilket är över genomsnittet i hela Europa.

Om du bestämt dig för att satsa på detta har du två val. Antingen registrerar du dig som frilansande professionell/enskild näringsidkare (profesionales autónomos) där din personliga inkomst och affärsinkomst beskattas tillsammans eller så startar du ett aktiebolag (sociedad limitada) där verksamheten är separerad från din personliga ekonomi. Med det senare valet kommer du att behöva lämna in separata företagsskatter.

Låt oss nu gå igenom hur du startar en egen firma eller börjar arbeta som frilansare.

Starta eget företag i Spanien 

Att som utlänning starta ett företag i ett annat land kan innebära många nya och spännande möjligheter. Samtidigt kan det också innebära en hel del stress vad gäller främmande lagar och processer som man måste gå igenom.

Som vi tidigare skrivit om är arbetskulturen i Spanien något annorlunda från andra länder inom EU. Då de har ett mer avslappnat förhållningssätt är det inte ovanligt att deadlines överskrids och att man har möten som pågår långt in på kvällen. Låt detta dock inte avskräcka dig från att starta eget företag i Spanien då det är relativt enkelt att driva en verksamhet här i motsats till hur det är i många av dess grannländer.

Då det finns olika typer av affärsstrukturer tillgängliga kan det dock vara både väldigt tidskrävande samt dyrt att starta ett aktiebolag, detta på grund av att den spanska regeringen har satt finansiella minimikrav för den som vill starta företag i Spanien.

De vanligaste företagsformerna i landet är autónomo (egenanställd), empresa individual (enskild näringsidkare), sociedad civil (partnerskap) samt sociedad limitada eller S.L (aktiebolag).

Steg-för-steg guide hur du startar ett aktiebolag i Spanien: 

1. Skaffa ett skatteidentifikationsnummer. Ett NIE (Número de Identificación de Extranjero) är ditt personliga skattenummer som används för att spåra alla ekonomiska och juridiska aktiviteter i landet. Detta nummer är obligatoriskt för alla utlänningar som kommer till Spanien för att arbeta, oavsett deras ursprung.

Du kan antingen ansöka om NIE innan du anländer till Spanien på en ambassad alternativt på ett konsulärt ställe i ditt hemland eller så gör du detta när du är i Spanien på en nationell polisstation som hanterar utländsk dokumentation.

2. Registrera ditt företagsnamn. När du bestämt vad din verksamhet ska heta ska du registrera detta hos Registro Mercantil Central eller RMC och få ett certifikat på detta. Du kan gå igenom denna process själv via deras webbplats. Det tar vanligtvis cirka tre dagar innan du får ditt intyg.

3. Öppna ett företagsbankkonto. Du måste öppna ett företagskonto hos en spansk bank och göra en insättning på 3000 euro vilket är det lägsta aktiekapital som tillåts vid bildandet av ett aktiebolag. Be även om ett bankcertifikat som bevis för insättningen.

4. Signera dokument om införlivande. För att få starta ditt företag krävs ett dokument som du signerar där ditt verksamhets viktigaste detaljer är skrivna. Dessa detaljer inkluderar namn, adress, uppgifter om styrelseledamöter, styrelseledamöter, aktieägare med mera.

Denna process kan göras genom att du bokar tid hos en lokal notarie där du skriver under dokumentet. Under detta möte ska du även kunna uppvisa din Skatteblankett 036, ditt certifikat från Mercantile Registry, ditt NIE samt beviset på att du har kontanter på ditt bankkonto. Du kan hitta din lokala notarie via www.notariado.org.

5. Registrera ditt företag. Med ditt dokument från notarien ska du sedan besöka Kommunalskattemyndigheten för att registrera handlingen vilket görs genom att få en stämpel på ditt dokument. Detta brukar inte ta mer än cirka två timmar. Glöm inte att ta med dig originaldokumentet, en fotokopia av handlingen samt ditt NIE.

Du måste sedan ta med det stämplade dokumentet till Registro Mercantil Central eller RMC där det kommer att registreras i det spanska aktiebolagsregistret. Det tar cirka 15 dagar för handlingen att officiellt registreras samt att få tillbaka originalhandlingar.

6. Skaffa ett företagsskattenummer. Ditt företagsskattenummer eller CIF får du när du besöker skattekontoret efter att registreringen av ditt företagsdokument och dess process, enligt steget ovan, har slutförts. Du måste även här visa upp ditt 036-formulär, originaldokumentet, en fotokopia av handlingen samt NIE.

7. Skaffa en socialförsäkring. Du kan registrera dig för socialförsäkring hos ditt lokala skattekontor. Du måste då ta med dig ditt företagsdokument, NIE, CIF samt blankett TA 0521. Denna blankett kan du få via ett lokalt socialförsäkringskontor som hittar genom socialförsäkringens hemsida.

Jobba som frilansare i Spanien 

Vem som helst kan börja arbeta som frilansare eller autónomo i Spanien. Att vara en autónomo ger dig möjligheten att vara din egen chef och driva din verksamhet som att det vore ett eget företag men för mycket lägre kostnader samt mindre administration än om du skulle starta ett bolag. Det finns för närvarande över 3 miljoner autónomos i landet där många av dessa arbetar inom serviceindustrin men även inom jordbruk och bygg.

För att kunna bli en autónomo måste du dock gå igenom en process som ser lite olika ut beroende på om du kommer från ett EU-land eller inte. Som svensk kan du som tidigare nämnt flytta till Spanien och börja arbeta utan att ansöka om ett arbetstillstånd – så länge du är över 18 så är det bara att du registrerar dig som autónomo. För icke EU-medborgare är det andra regler där de bland annat måste ansöka om ett arbetstillstånd för att kunna börja jobba.

En viktig sak du bör ha i åtanke om du ska registrera dig som autónomo är att landet är uppdelat i 17 olika självständiga samhällen där varje del bestämmer över sina egna skattesatser samt socialförsäkringssystem. Därför kommer du som blir autónomo att behöva följa lite olika regler beroende på var du väljer att bo.

Oberoende vilket medborgarskap du har är det fyra olika steg du måste gå igenom för att kunna bli autónomo.

1. Skaffa NIE. Detta är samma process som när du ska starta eget företag (se ovan).

2. Registrera dig som autónomo. Du registrerar dig som autónomo hos den spanska skattemyndigheten, Agencia Tributaria. Väl där måste du också registrera dig för att betala skatt för ekonomiska aktiviteter, så kallade Impuesto de Actividades Económicas eller IAE. Under processens gång måste du även ange vilken typ av verksamhet du kommer att bedriva.

Här har du två alternativ: registrera dig som frilansande professionell (professional autónomo) eller som egenföretagare (empresario individ). Du måste här välja en kategori som din verksamhet ingår inom vilket görs genom att välja ett kodnummer.

Ett annat krav är att du ska fylla i formuläret Modelo 036 eller 037 (declaración censal) samt skaffa ett personligt skatteintyg (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas eller IRPF). Om du inte kan spanska är det en bra idé att ta hjälp av en revisor eller liknande som kan guida dig i hur du fyller i dessa dokument då det kan vara tufft att göra detta på egen hand.

3. Öppna spansk bankkonto. För att kunna registrera dig hos socialförsäkringssystemet i Spanien måste du ha ett spanskt bankkonto som de sociala avgifterna kan dras ifrån automatiskt. För att kunna öppna ett bankkonto krävs också NIE, pass, adressbevis samt dokumentation om anställningsstatus. Det kan vara smart att även öppna ett separat konto som bara är arbetsrelaterat.

4. Registrera dig hos socialförsäkringsmyndigheten. När du har registrerat dig hos den spanska skattemyndigheten kan du också, inom 30 dagar, registrera dig för socialförsäkring genom ett särskilt system för egenföretagare, det så kallade RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

Genom detta system kan du som autónomo få flera olika socialförsäkringsskydd, inklusive arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycka som inte är relaterad till arbetet.