Home » Jobs » Söka jobb i Barcelona och Spanien: Hur ska mitt CV se ut?

Söka jobb i Barcelona och Spanien: Hur ska mitt CV se ut?

Funderar du på att flytta till Barcelona eller en annan stad i Spanien, och undrar hur du ska gå tillväga för att söka jobb? En av de första sakerna att bocka av är att skriva eller uppdatera ditt CV. 

I denna guide får du lära dig de bästa tipsen för hur du förbereder ett proffsigt CV inför att du ska söka jobb i Spanien.

Lägg tid på research innan du ansöker 

Börja med att lista upp eventuella arbetsgivare som du vill skicka ditt CV till. Ett tips är att börja med lite efterforskning kring vad företaget sysslar med.

 • Vilken sektor befinner sig företaget i? 
 • Vilka varor, produkter eller tjänster som säljs eller förmedlas? 
 • Var ligger kontoret? 

Titta sedan lite närmare på vilka tjänster som finns utannonserade och läs noggrant vad rollen, arbetsuppgifterna och arbetsvillkoren innebär innan du påbörjar din ansökan. 

 • Har ansökningsdatum passerat?
 • Har du rätt kompetens, kunskap, kvalifikationer och erfarenhet för att söka tjänsten?
 • Uppfyller du de övriga sökkriterierna för söka tjänsten?

Tänk på att endast skicka in din ansökan om du är genuint intresserad av rollen, företaget och uppfyller sökkriterierna. 

Anpassa språket efter verksamheten

Nästa steg är att ta reda på vem mottagaren till ditt CV är. Kanske är det ett svenskt företag med säte i Barcelona eller Spanien, ett internationellt företag med en svensk eller internationell marknad eller ett helt och håller ett spanskt företag. 

Fundera kring om ditt CV behöver skrivas på ett eller flera språk beroende på mottagaren och vilket språk som jobbannonsen står på.

Innehållet i ditt CV

Oavsett vilket ordbehandlingsprogram eller verktyg du använder för att skriva ditt CV bör formatet vara tydligt och överskådligt för mottagaren. Håll det gärna kort och koncist med den viktigaste informationen om din professionella bakgrund och kompetenser.

Ett CV ska helst inte vara längre än ett A4.

Rubrik

Börja med att skriva ditt namn och gärna din yrkestitel under. Om du är ny på arbetsmarknaden, vill byta bana eller är flexibel för olika typer av tjänster kan du skippa att skriva din jobbtitel. 

Allra bäst är dock att skräddarsy ditt CV specifikt för den typen av tjänst du söker. Det innebär att informationen om dig är riktad till de rekryterade och den arbetsposition som du ansöker till.

Personlig information

I avsnittet om personlig information på ditt CV börjar du med att skriva din nationalitet, ditt födelsedatum och vilken stad du är bosatt i. 

Om du är bosatt i Spanien kan det vara fördelaktigt att skriva om du har NIE eller DNI-nummer tilldelat. NIE-numret är ett personligt identifikationsnummer som motsvarar ett spansk personnummer. 

Obs! Skriv inte ut ditt NIE eller DNI, utan förtydliga endast om detta finns. 

Om du inte har ett NIE eller DNI-nummer än, kan du skippa det och i rekryteringsprocessen se om din arbetsgivare kan hjälpa dig med ansökningsprocessen för ett NIE (Número de Identidad de Extranjero). Det kan även vara fördelaktigt att lista vilka språk du behärskar i detta stycke. 

I Spanien är det vanligt och förväntat att infoga en bild i CV:t. Ta gärna en aktuell bild med professionell klädsel och bra ljussättning som ger ett personligt och professionellt intryck. Undvik pixliga bilder, selfies eller bilder från festkvällen eller studentmottagningen.

Exempel:

Kontaktuppgifter

Lägg även till dina kontaktuppgifter så som e-post och telefonnummer. Glöm inte att skriva landskoden för ditt telefonnummer. 

Kompetenser

För att göra det tydligt och enkelt för rekryteraren eller mottagaren av ditt CV är det en bra idé att högst upp ovanför dina arbetslivserfarenheter lista dina främsta kompetenser. 

Välj ut cirka fem kompetenser och börja med den starkaste. Kompetenser är dina förmågor att utföra en viss typ av uppgift eller ansvarsområde.

Exempel på kompetenser kan vara: 

 • Kundservice
 • Försäljning
 • Ledarskap
 • Problemlösning
 • Kommunikation

Om du kört fast på denna punkt kan du fundera kring och fråga tidigare kollegor och chefer vad de anser är dina främsta förmågor. 

Kanske kan du komma på några förmågor som särskiljer dig från andra kollegor eller anställda. Vissa förmågor kanske du har naturligt och vissa kanske du har övar upp. 

Andra exempel på kompetenser kan vara social kompetens, digital kompetens, kreativitet, samarbetsförmåga, kritiskt tänkande, analytisk förmåga, och resultatorienterad.

Arbetslivserfarenhet

I avsnittet om arbetslivserfarenhet skriver du dina tidigare arbetslivserfarenheter. I underrubriken skriver du rollen, företaget och sedan perioden som du arbetade. 

Skriv sedan ett par korta meningar om vad arbetet innebar och nämn vilka främsta färdigheter du utvecklade under anställningen. På så vis kan mottagaren få en tydlig överblick kring vad arbetet innefattade och även se din förmåga till självkännedom, vilket ger ett proffsigt intryck som kan särskilja dig från andra kandidater.

Tips! Formulera den här informationen på ett resultatinriktat sätt, det vill säga där det är tydligt för rekryteraren eller arbetsgivaren vad du åstadkommit rent konkret. Ett exempel kan vara ökade sålda tjänster med 30% på ett halvår. 

Utbildning

Precis som du listat upp din arbetslivserfarenhet listar du här dina utbildningar och kurser. Nämn utbildningen eller kursens namn, institutionens namn och period som du studerade.

Du bör endast inkludera utbildningar och kurser som är relevanta för arbetspositionen, och de senaste bör bara högst upp. 

Fritidsintressen

Skriv här kort om dina fritidsintressen, hobbys eller sporter som du sysslar med utanför ditt arbete eller studier. Håll denna text kort och koncist. 

I vissa fall kan det kännas tveksamt om fritidsintressen bör stå med i ett CV, så fundera kring om du tror att det kan vara relevant i sammanhanget. 

Att benämna vad du tycker om att göra vid sidan av arbetet för ditt mentala och fysiska välmående kan ge ett minst lika professionellt intryck som att benämna dina kompetenser och färdigheter. Kanske kan det dessutom vara till fördel för rollen du söker.

Referenser

Referenstagning är lika vanligt i Spanien som i Sverige, så fundera kring vilka arbetsgivare eller kollegor du skulle kunna fråga om referenser från. Kanske har du ett aktuellt referensbrev att bifoga eller några personer i åtanke att ange vid referenstagning?

I denna del behöver du inte lista upp namn och personer, men om du har fått OK kan det vara till fördel att skriva från vilka arbetsplatser referenser finns tillgängliga. 

Tänk på att alltid först fråga referenten hur de ställer sig till att svara på en referensintervju eller ett mejl från en potentiell rekryterare. 

Personligt brev

Som bilaga till ditt CV är det i Spanien vanligt att lägga till ett personligt brev där du ytterligare styrker och beskriver ditt intresse för tjänsten, varför du är rätt person för rollen och vad du kan tillföra.

På spanska kallas ett sådant personligt brev för carta de motivación (motivationsbrev) eller carta de presentación (presentationsbrev). 

Ett personligt brev i Spanien brukar oftast inledas med en hälsningsfras. Om du söker tjänsten hos ett spanskt företag är det mycket viktigt att känna till att hälsningsfraser är något mer traditionella och formella än vad vi är vana vid i svenskt arbetskultur. 

Inled aldrig ett personligt brev med “Hola”, då det kan framstå som något slarvigt och nonchalant i sammanhanget. 

Några hälsningsfraser du istället bör använda är:

 • Estimado/a señor/a X om du vet efternamnet på mottagaren
 • Estimado/a responsable de recursos humanos om du inte vet efternamnet på mottagaren

Se även till att tilltala med efternamn istället för förnamn när du skriver ett personligt brev.

Fortsätt sedan brevet med en kort introduktion som beskriver hur du hittade jobbannonsen och varför är intresserad av tjänsten. 

I nästa stycke skriver du mer detaljerat varför du är rätt kandidat för rollen och vad du kan tillföra med några korta meningar. Här bör du reflektera kring jobbannonsens kravbeskrivning och formulera ditt genuina intresse, snarare än att matcha kravbeskrivningen utan mål och syfte. 

Avsluta brevet med en hälsningsfras, ditt namn och kontaktuppgifter. Den avslutande hälsningsfrasen bör precis som den inledande hälsningsfrasen vara formell, kortfattad och artig. 

Exempel på avslutnande hälsningfraser är Atentamente eller Saludos cordiales, som följs av ditt förnamn och efternamn.

Formatera ditt CV och personliga brev

Typsnitt, textstorlek, färger

Anpassa ditt CV med typsnitt, textstorlek och färger som ger ett professionellt intryck. Färg och form kan variera beroende på vilken sektor eller bransch företaget befinner sig inom. 

Gör lite efterforskning kring vilka färger och typsnitt som kan passa för det företaget du ska söka till. 

Tänk på att i slutändan är faktiskt ett enkelt CV med neutrala färger ingen dum idé. Det blir dessutom mer lättläst och överskådligt än ett CV med starka färger och svårlästa typsnitt, vilket underlättar arbetsprocessen för rekryteraren.

Filnamn och filformat

Som sista detaljer innan du skickar iväg ditt CV bör du checka av att filnamnet innehåller “CV Förnamn Efternamn”. Det ger ett professionellt intryck till rekryteraren som säkerligen får ett flertal filer med namnet “Mitt CV.pdf” eller “CV(2).pdf. Sådana detaljer kan ge ett slarvigt första intryck.

Spara alltid filen i PDF-format. Denna PDF-fil ska du sedan bifoga i ansökningsmailet eller via företagets eller jobbportalens hemsida.

Korrekturläs och skicka in

Se alltid till att noggrant korrekturläsa ditt CV, personliga brev och ansökningsmejll innan du skickar in det. Ta hjälp av en vän som kritiskt kan syna detaljerna och var öppen för feedback.

Om du skickar din jobbansökan via mejl, börja med att formulera mailet med en kort introduktion om vem du är, vilken tjänst du söker, var du såg att tjänsten utannonserades och så vidare. Precis som i ditt personliga brev, fast ännu mer kortfattat. 

Hänvisa till de bifogade bilagorna och se till att faktiskt bifoga filerna innan du skickar iväg mejlet. Att missa att bifoga filerna är ett vanligt misstag som, återigen, ger ett slarvigt intryck. Avsluta mailet med en formell och artig hälsningsfras, ditt namn och telefonnummer.

Var tydlig i ämnesraden med vad poängen med mailet är (Jobbansökan) och kanske något som lockar mottagarens uppmärksamhet. Korrekturläs en sista gång och skicka sedan iväg mailet. 

Lycka till! Låt det gå ett par dagar innan du följer upp på din ansökan om du inte har fått någon respons. 

Ha i åtanke att rekryterare oftast får många mejl och jobbansökningar. Att följa upp med en artig fråga om de sett din ansökan och är intresserade av att träffas för ett onlinesamtal kan i många fall få dig att framstå som seriös och intresserad med din ansökan, vilket får just din ansökan att sticka ut lite extra från mängden.