Home » Spain » Anpassa dig till spansk arbetskultur som svensk – så gör du!
Young woman working in spain

Anpassa dig till spansk arbetskultur som svensk – så gör du!

Att anpassa sig till en ny arbetskultur är en utmaning oavsett vilken bakgrund du kommer från. För svenskar som flyttar till Spanien för att studera eller arbeta är justeringen till den spanska arbetskulturen en minst sagt spännande resa – En resa som involverar en balans mellan olika värderingar, vanor och förväntningar. 

I denna artikel kommer vi att utforska några aspekter av att anpassa sig till spansk arbetskultur. Läs vidare för att lära dig mer så du kan trivas bättre och lyckas i din nya arbetsmiljö.

Var flexibel och anamma en avslappnad attityd

Den spanska arbetskulturen präglas ofta av en avslappnad attityd gentemot tid och schema. Jämfört med den mer strukturerade svenska arbetskulturen kan det för svenskar vara en omställning att acceptera den större flexibiliteten. 

Många spanska arbetsplatser håller längre lunchpauser och arbetstiden kan sträcka sig senare mot kvällen. Att förstå och anpassa sig till detta är viktigt för att undvika kulturella krockar och stärka samarbetsklimatet.

Sociala relationer på arbetsplatsen

I Spanien är det vanligt att bygga starka sociala relationer på arbetsplatsen. Kollegialitet och samarbete är högt värderade, och många arbetsrelaterade beslut kan diskuteras över en kopp kaffe eller under en informell konversation. 

Att delta i sådana interaktioner är ett sätt att bygga förtroende och vara en del av teamet. För svenskar, som ibland är mer reserverade, kan det vara en positiv utmaning att bli mer öppna och utåtriktade.

Att föreslå en lunch tillsammans, en fikapaus eller en efter-jobbet aktivitet kan vara ett utmärkt sätt att inleda och fördjupa relationer med dina kollegor. I den spanska arbetskulturen ses sådana initiativ som ett tecken på engagemang och intresse för samarbete.

Navigera hierarki och auktoritet i spansk arbetskultur

I spansk arbetskultur kan hierarki och auktoritet uppfattas och hanteras på ett sätt som kan vara något annorlunda för svenskar som anpassar sig till den nya miljön. 

Generellt sett har man i Spanien en ganska avslappnad inställning till hierarki, medan andra företag är undantag. Det här varierar beroende på vilket företag du arbetar på, samt ledningens och chefernas inställning till hierarki.

I företag med mindre hierarki är det inte ovanligt att medarbetare på olika nivåer engageras i beslutsfattandet och har möjlighet att dela sina åsikter och idéer fritt. Andra företag och organisationer kan vara mer traditionella och formella när det gäller beslutsfattande och auktoritet.

Balansen mellan att vara självsäker och respektfull gentemot auktoriteter är en fin linje som svenskar behöver lära sig att navigera för att trivas och göra ett positivt intryck i den spanska arbetskulturen. 

Kom ihåg att det är viktigt att vara respektfull mot äldre och mer erfarna medarbetare. Även om den formella hierarkin kan vara mer flexibel, respekteras äldre och erfarna medarbetares åsikter och råd.

Konsten att balansera arbetsliv och fritid

Den spanska kulturen är känd för att värdesätta en harmoni mellan arbete och fritid. Med längre luncher och en mer avslappnad inställning till arbete skapas utrymme för att verkligen uppskatta ledig tid och umgås med nära och kära.

För svenskar, vars traditionella arbetskultur fokuserar mer på arbete, kan det kräva att du har en öppenhet för att ompröva perspektivet på arbetslivet och livet som helhet.

Det är inte enbart den skiftande attityden gentemot arbete och fritid som gör det lättare att få en balanserad livsstil i Spanien. Det varma och soliga klimatet fungerar som en påminnelse om att det finns en värld utanför arbetsplatsen. 

Klimatet i Spanien gör det lättare att dra fördel av eftermiddagar och kvällar för att delta i olika fritidsaktiviteter. En promenad genom de livliga gatorna, en picknick i parken eller ett besök på stranden kan bli en del av dina dagliga rutiner. 

Lär dig förstå kommunikation och direktiv på en spansk arbetsplats

Att förstå och anpassa sig till kommunikationsstilar och direktiven på en spansk arbetsplats kan vara något av en kulturchock för svenskar till en början. I den spanska arbetskulturen är diskussioner ofta livligare och uttrycks med intensitet och passion. 

För att trivas på din nya arbetsplats och göra bra ifrån dig är det viktigt att förstå de kulturella skillnaderna och samtidigt kunna uttrycka sig effektivt.

Här kommer tre tips för att lyckas med kommunikationen på en spansk arbetsplats:

1. Var konkret och tydlig

I den svenska arbetskulturen är den kommunikativa stilen ofta mer direkt och formell. För att undvika missförstånd på en spansk arbetsplats är det viktigt att vara tydlig och konkret när du uttrycker dina åsikter och idéer. Undvik vaghet för att minska missförstånd.

2. Lyssna aktivt och lär dig av kollegor

För svenska anställda är det fördelaktigt att öva på aktivt lyssnande för att förstå kollegors åsikter och argumentens nyanser. 

Genom att lyssna noga får du insikter i deras perspektiv samtidigt som du visar respekt för deras engagemang. Genom att kombinera aktivt lyssnande med observation och lärande från dina kollegor kan du effektivt integrera dig i den livfulla spanska arbetskulturen.

3. Delta i diskussioner och respektera kulturella nyanser

Visa ditt engagemang genom att våga uttrycka dina åsikter övertygande och öppet, och vara beredd på sakliga och passionerade argument. 

För att undvika missförstånd måste du samtidigt respektera den livliga diskussionsstilens kulturella kontext. Förstå att detta inte alltid betyder konflikt, utan snarare är en integrerad del av den spanska kommunikationskulturen. Var medveten om nyanserna i ton och uttryck som en naturlig del av den dagliga interaktionen. 

Vad kan man jobba med som svensk i Spanien?

Som svensk finns det en rad olika arbetsmöjligheter. Många svenska och nordiska bolag väljer dessutom ofta att öppna upp kontor i större städer i Spanien, framförallt i Barcelona. Det gör det möjligt för dig att söka dig till svenska kontor trots att du bor i varma Spanien. Vanliga jobb för svenskar i Spanien är bland annat: 

  • Kundtjänstmedarbetare 
  • Turistguide 
  • Försäljning 
  • Marknadsföring 
  • IT- och support 

Redo att söka jobb i Spanien?

Är du sugen på att jobba i Spanien men inte vet hur du ska ta nästa steg? Oroa dig inte, vi har ett helt uppslag av olika guider som förenklar processen för dig. Se vår checklista för svenskar som flyttar till Spanien för att lära dig om allt från det juridiska och praktiska till hur du skaffar nya vänner. 

Sammanfattning

Att anpassa sig till den spanska arbetskulturen som svensk innebär en resa av kulturell förståelse och personlig utveckling. Några av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till på din nya spanska arbetsplats är:

  • Flexibel arbetskultur
  • Mycket social interaktion
  • Balans mellan arbete och fritid
  • En annan attityd mot hierarki

Genom att omfamna dessa skillnader och anpassa din inställning kan du som svensk trivas och blomstra i den spanska arbetsmiljön och skapa en meningsfull och framgångsrik karriär.