Home » Jobs » Arbeta utomlands för svensk arbetsgivare: En guide för svenskar i Spanien
Sweden and Spain two flags textile cloth

Arbeta utomlands för svensk arbetsgivare: En guide för svenskar i Spanien

Att arbeta utomlands för en svensk arbetsgivare kan vara en spännande och berikande upplevelse. Många svenskar väljer att ta steget och flytta till länder som Spanien för att utforska nya möjligheter och samtidigt behålla kopplingen till hemlandet. 

Går du i tankarna om att testa dina vingar i Spanien? Då har du kommit rätt. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur det är att arbeta i Spanien för en svensk arbetsgivare och vilka viktiga aspekter du bör ha i åtanke.

Utländsk arbetsmiljö: 3 kulturella skillnader i arbetslivet

Arbetskulturen i Spanien skiljer sig ofta från den svenska normen. För att komma in i den lokala arbetsmiljön är det viktigt att vara medveten om vilka skillnader som finns på arbetsplatser i Sverige och utomlands. Det är vanligt att spanska normer även gäller hos svenska arbetsgivare utomlands. Det kan vara kulturella skillnader som: 

  1. Långa lunchpauser och längre arbetsdagar

I Spanien är det vanligt med långa lunchpauser och siesta, vilket innebär att många affärer och kontor stänger under eftermiddagen. Arbetsdagen kan utsträcka sig långt in på kvällen, vilket skiljer sig från den traditionella arbetsdagen i Sverige som i regel är kl. 8-17.00. 

  1. Mer hierarkisk arbetskultur än i Sverige

Arbetskulturen i Spanien präglas av en något mer hierarkisk struktur där betydelsen av professionella titlar och organisatoriska strukturer märks av mer än de gör i de “platta-” organisationer som ofta strävas efter i Sverige. Det är vanligt att respekten för hierarkiska positioner och titlar genomsyrar arbetsplatsen i länder som Spanien.

  1. Goda relationer på arbetet är viktigt

I Spanien är det betydelsefullt att bygga starka relationer på arbetsplatsen. Arbetskulturen betonar ofta sociala aspekter av arbetslivet. Att skapa en positiv och inkluderande atmosfär är något många värderar högt på arbetsplatsen. Därför kan det anses en viktig del i arbetslivet att anstränga sig socialt och investera i att skapa goda arbetsrelationer. Till exempel genom att umgås utanför arbetet i form av olika sociala aktiviteter eller bara att spendera luncherna ihop. 

Så lyckas du som ny på arbetsplatsen

Observera dina kollegor: För att underlätta anpassningen kan det vara fördelaktigt att aktivt observera och lära av dina utländska kollegor. Försök därför att delta i arbetsrelaterade, sociala aktiviteter och after work-aktiviteter för att öka förståelsen för den spanska arbetskulturen. 

Anpassa din kommunikationsstil: I Spanien kan kommunikationen skilja sig åt från vad du är van vid. Var därför noga med att anpassa din kommunikationsstil till lokala normer och var flexibel när det gäller arbetsrutiner. Genom att visa respekt för de kulturella skillnaderna skapar du en positiv och inkluderande arbetsmiljö.

Arbetsrätt och kontrakt: Förstå utländska regler och anställningsvillkor

När du arbetar för en svensk arbetsgivare i Spanien är det viktigt att ha koll på de lokala arbetslagarna som gäller i Spanien. Spanien och andra länder har sina egna bestämmelser som reglerar anställningsförhållandet. Det är därför viktigt att komma ihåg att även om du arbetar för en svensk arbetsgivare är det spanska anställningsavtal och regler som gäller. Mer om spanska arbetslagar kan du läsa på Ministerio de Trabajo y Economía Socials hemsida.

Ta dig tid att noggrant granska ditt anställningskontrakt för att säkerställa att du förstår och följer de regler och föreskrifter som gäller inom det spanska arbetsrättsliga systemet. Du kan även vända dig till din HR-avdelningen eller din arbetsgivare vid frågor gällande ditt anställningskontrakt. 

Om du behöver ytterligare hjälp gällande dina rättigheter och skyldigheter kan det vara smart att söka professionell rådgivning från lokala juridiska experter eller arbetsrättsliga specialister. 

För att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i de spanska arbetslagarna och för att få information om kollektivavtal som kan påverka din anställning kan du regelbundet besöka officiella webbplatser för arbetsmarknadsmyndigheter och fackföreningar i Spanien. 

Att vara informerad och proaktiv på detta sätt bidrar till att skapa en tryggare arbetsmiljö och minskar risken för eventuella juridiska komplikationer.

Skatter och socialförsäkringar: Navigera skattesystemet och trygghetsnätet

Skattesystemet och socialförsäkringen varierar betydligt mellan Sverige och Spanien. Det är nödvändigt att få en klar förståelse för hur du kommer att påverkas ekonomiskt och vilket skydd du kan förvänta dig i det nya landet.

För att navigera i det utländska skattesystemet är det en bra idé att konsultera med skatteexperter eller läsa mer på Agencia Tributaria hemsida. Här kan du hitta detaljerad information om vilka skatter som är relevanta för din situation och vilka möjliga skatteförmåner du kan dra nytta av. 

Likaså är det viktigt att utforska socialförsäkringssystemet för att säkerställa att du har rätt till de förmåner som krävs för att möta dina behov i det nya landet. Mer om det spanska socialförsäkringssystemet hittar du på Seguridad Socials hemsida.

Du kan även delta aktivt i olika informationsseminarier eller workshops om skattefrågor och socialförsäkringar som erbjuds lokala myndigheter eller internationella arbetsgrupper för att öka din förståelse och säkerställa en smidig anpassning till det nya systemet. 

Språk och kommunikation: Viktigt för att brygga kulturella klyftor

I den internationella arbetsmiljön är engelska ofta det gemensamma affärsspråket, men att bemästra det lokala språket kan ge dig en betydande fördel. Att kunna kommunicera på det lokala språket underlättar inte bara arbetsrelaterade diskussioner utan stärker också din integration i den spanska kulturen.

Genom att lära dig det lokala språket visar du inte bara respekt för den lokala kulturen utan även din vilja att förstå och omfamna den. Det öppnar dörrar för en mer givande arbetsmiljö och främjar positiva relationer både på och utanför arbetsplatsen.

Ett tips är att ta del av språkkurser eller använda språkappar för att förbättra din kommunikationsförmåga och öka ditt förtroende när du interagerar med kollegor på din nya arbetsplats.

Lokala sedvänjor och etikett: Bygg relationer genom att känna till kulturella normer och traditioner

Att vara medveten om och respektera lokala sedvänjor utgör grunden för framgång inom det nya arbetskulturella sammanhanget. Det räcker inte att bara förstå hur lunch- och fikarutiner fungerar, utan du behöver även delta aktivt i dem. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och diskutera arbetsrelaterade ämnen i en mer avslappnad miljö.

Några tips för att underlätta din integration är att delta i after work-events, lära dig några enkla fraser på det lokala språket för att smidigare kommunicera och visa genuint intresse för dina kollegors kulturella bakgrund. Dessa små insatser kan utgöra en betydande skillnad när det kommer till att bygga starka och positiva arbetsrelationer.

Sammanfattning

Att arbeta för en svensk arbetsgivare i utlandet innebär en möjlighet till unik personlig och professionell utveckling. För att maximera denna erfarenhet är det viktigt att förstå och anpassa sig till den lokala arbetskulturen och arbetsrätten.

Det är inte ovanligt att spanska normer och arbetspraxis även genomsyrar arbetsplatser där ledningen är svensk. Genom att anpassa dig till den spännande resan som arbete utomlands innebär, kan du skapa en balans mellan svensk arbetskultur och de lokala normerna. Det ger dig inte bara en framgångsrik arbetsmiljö utan också möjligheter till ömsesidig förståelse och ett gott samarbete.