Home » Barcelona » Genomsnittslöner i Barcelona och Spanien
woman gets wages

Genomsnittslöner i Barcelona och Spanien

I denna artikel får du lära dig mer om genomsnittslöner i Barcelona och Spanien så du kan vara väl förberedd inför jobbsökning och när du planerar din hushållsbudget inför en flytt till detta varma och soliga land.

Jobbmöjligheter för svenskar

Svensktalande personer är generellt attraktiva på arbetsmarknaden på grund av det svenska språket. Många svenskar väljer att bosätta sig i soliga Barcelona, som är landets näst största stad efter Madrid. 

För många lockar staden med stränder, kultur, storstadsliv och ett pulserande nattliv. Förutom detta finns här även en stor efterfrågan på svensktalande personal, då många svenska och internationella företag och call centers anställer svensktalande personal för olika typer av tjänster.

Hos dessa call centers kan du exempelvis arbeta med kundservice, försäljning, mötesbokning eller teknisk support helt på svenska eller andra nordiska språk. I många fall behöver du inte ens behärska spanska, även om det underlättar för dig i det vardagliga livet som bosatt i Spanien.

Faktorer som påverkar lönesättning

Precis som många andra europeiska länder varierar genomsnittslönerna i Barcelona och Spanien beroende på vilken bransch, sektor eller industri du arbetar inom. Likaså spelar även arbetslivs- och yrkeserfarenhet, utbildning och språkkunskaper roll inför en lönesättning. 

Lönesättningen kan också variera beroende på vilken typ av anställningsomfattning du har, exempelvis om du arbetar heltid 40 timmar i veckan (jornada a tiempo completo) eller deltid (jornada a tiempo parcial).

Även anställningsformerna kan påverka din lönesättning och precis som i Sverige startar många anställningar med en korttids- eller provanställning (temporal) som efter en viss tid förnyas till fast anställning (indefinido).

Löner beroende på yrke och sektor

I tabellen nedan hittar du genomsnittslöner eller medellöner per månad baserat på en undersökning från Paylab. Tabellen visar ungefärliga löner inom yrkesroller inom olika sektorer och industrier.

ADMINISTRATION
Administrativt anställd1,220–2,576 EUR
Kontorsansvarig1,540–3,584 EUR 
Projekt koordinator1,802–3,984 EUR
Receptionist1,100–1,949 EUR
KUNDSERVICE
Arbetsledare för callcenter1,461–3,469 EUR
Kundservice specialist1,100–2,190 EUR
Kundservice analytiker1,809–3,326 EUR
Teknisk support specialist1,833–3,953 EUR
IT
Backend developer1,771–4,817 EUR
Frontend developer1,782–5,036 EUR
IT Network administrator1,480–3,422 EUR
Software engineer1,975–6,401 EUR
TURISM, RESTAURANG, HOTELL
Bartender1,100–2,076 EUR
Receptionist1,100–1,816 EUR
Reseguide1,100–2,669 EUR
Servitör1,100–2,179 EUR

Spanska genomsnittslöner vs svenska genomsnittslöner

I jämförelse med en svensk heltidslön är spanska genomsnittslöner lägre än hemma i Sverige. Minimilönen år 2022 ligger på ca. 1,167 EUR per månad. Tidigare under år 2000 var minimilönen 600 EUR per månad. 

Skulle din lön vara lägre än detta kan du göra en anmälan hos Labor Inspectorate som handlägger ditt ärende och ger böter till arbetsgivare som inte följer bestämmelser för minimilön.

Lägre levnadskostnader i Barcelona och Spanien

Sammanfattningsvis bör du även ha i åtanke är att även om lönerna är lägre än hemma i Sverige är levnadskostnaderna överlag betydligt lägre i Spanien. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *