Home » Jobs » Jobba i Sverige eller Spanien – skillnader och likheter
woman and man working out difference between spain and sweden workplace

Jobba i Sverige eller Spanien – skillnader och likheter

Att överväga att flytta till ett nytt land för arbete är en spännande men utmanande process. För många svenskar är det särskilt vanligt att flytta och jobba i Spanien. Men vilka skillnader och likheter är det mellan Spanien och Sverige? Det är du nog nyfiken att veta om du går i tankarna om att flytta. 

I denna artikel får du en översikt på vilka skillnader och likheter som finns i arbetslivet i Sverige och Spanien. Läs vidare för att lära dig mer om viktiga faktorer som löner, skatter, socialförsäkring, sjukskrivning, arbetstider och möjligheter till att arbeta hemma.

Löner och levnadskostnader

I Sverige är lönen generellt högre jämfört med Spanien. Men det är också viktigt att beakta levnadskostnaderna. Trots en högre lön kan den ökade kostnaden för levnad i Sverige göra att den ekonomiska fördelen inte är lika stor som det kan verka vid en första anblick. 

Spanien har generellt sett lägre levnadskostnader, vilket kan göra det möjligt för dig att leva bekvämt på en något lägre lön. För att jämföra levnadskostnader mellan länder kan du använda jämförelsesidor som Numbeo och Expatistan.

Skattesystemen i Sverige och Spanien

Det är viktigt att förstå skattesystemet i det land du överväger att arbeta i, eftersom det påverkar din nettolön. Skattesystemet i Sverige är progressivt, vilket innebär att ju högre inkomst du har, desto högre skatt betalar du.

I Spanien är skattesystemet också progressivt och baseras på olika skattesatser beroende på den årliga inkomsten. Det spanska skattesystemet omfattar både statlig inkomstskatt och regional inkomstskatt, där varje autonom region har befogenhet att fastställa sina egna skattesatser inom vissa ramar.

För den statliga inkomstskatten finns flera skatteklasser, och skattesatserna varierar från 19% till 47%. Den högsta skattesatsen gäller för inkomster över en viss tröskel. Dessutom kan det finnas skatteavdrag och förmåner som påverkar den slutliga skatteplikten för varje individ. Exempelvis kan personer i Spanien som står som förstahandshyresgäst på ett hyreskontrakt vara berättigade till vissa skatteavdrag eller förmåner.

För mer information om skattesystemet i Spanien kan du läsa vidare på den spanska skattemyndigheten Agencia Tributarias hemsida.

Så funkar socialförsäkring och sjukvård

Socialförsäkring och sjukvård i Sverige och Spanien liknar varandra, men det finns några skillnader att känna till.

I Sverige och Spanien inkluderar socialförsäkringen oftast sjukvård och andra förmåner. I båda länderna finansieras socialförsäkringen genom bidrag från både arbetsgivare och arbetstagare.

När det gäller sjukvård i Sverige används ett “frikort” där du endast betalar sjukhuskostnader upp till ett visst (ganska lågt) belopp. Efterföljande vård blir kostnadsfri under en specifik period.

I Spanien finns också ett offentligt sjukvårdssystem, och invånare har rätt till gratis eller subventionerad vård. Här kan det dock finnas vissa avgifter för mediciner och tjänster. Det är vanligt att skaffa en privat sjukvårdsförsäkring för extra täckning och snabbare tillgång till vissa behandlingar.

För att läsa mer om det spanska sjukvårdssystemet och hur du registrerar dig kan du besöka den officiella webbplatsen för Spaniens hälsoministerium, Ministerio de Sanidad.

Tandvård i Sverige vs Spanien

Tandvård i Sverige för vuxna bekostas ur egen ficka fram från och med att du har fyllt 23 år. Det innebär att vuxna i Sverige behöver betala själva för sin tandvård eller skaffa en privat tandvårdsförsäkring. 

I Spanien varierar möjligheterna till gratis eller subventionerad tandvård beroende på region och individuella omständigheter. Tandvård för vuxna ingår generellt inte i det offentliga sjukvårdssystemet, så vuxna måste själva betala för kostnaderna. 

Barn och ungdomar i Spanien har däremot oftast tillgång till gratis eller subventionerad tandvård genom det offentliga sjukvårdssystemet fram till 18 års ålder.

Skillnader vid sjukfrånvaro och sjukskrivning

Vid sjukfrånvaro och sjukskrivning finns skillnader mellan Sverige och Spanien. I Sverige har arbetstagare ett starkt skydd och kan få sjukpenning om de blir sjuka och måste stanna hemma från arbetet. I Spanien finns liknande regler, men sjukpenningen är inte lika generös som i Sverige.

Om du blir sjuk och inte kan arbeta i Spanien är det viktigt att du gör en “baja” hos din vårdcentral. Det innebär att du besöker den vårdcentral du är inskriven hos och får ett intyg som bekräftar att du inte kan arbeta, även om det bara skulle vara en dag. Baja-certifikatet används för att styrka din sjukfrånvaro gentemot arbetsgivaren och för att kunna ansöka om sjukpenning för den dag du är frånvarande.

Sjukvårdsersättning i Spanien

I Spanien är ersättningen för sjukfrånvaro vanligtvis cirka 60–70% av den genomsnittliga arbetsinkomsten under de första 20 dagarna av sjukskrivningen. Efter dessa första 20 dagar kan ersättningsnivån öka något. 

Det är dock viktigt att notera att det finns en övre gräns för sjukpenningen, vilket innebär att höginkomsttagare inte får full ersättning för sina inkomstförluster. 

Detaljerna kring sjukpenningen och betalningsansvaret kan variera beroende på det valda täckningsalternativet som arbetsgivarens sjukförsäkring har eller erbjuder, arbetsgivarens beslut och samarbete med myndigheter som det nationella socialförsäkringsinstitutet INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

När får man lön i Spanien?

I Sverige är det vanligt att löner betalas ut månadsvis i förskott, oftast runt den 25:e varje månad. Det är standardpraxis för många företag och ger arbetstagare möjlighet att få sin lön på kontot innan månadens slut.

I Spanien varierar löneutbetalningarna mer och beror ofta på företagets policy. Många företag betalar ut löner i slutet av månaden, medan andra väljer att göra det i början av nästa månad. 

Det är inte ovanligt att vissa företag, särskilt de som ägs av svenska personer, följer den svenska modellen och betalar ut löner vid eller runt den 25:e varje månad. Det är alltid en bra idé att granska ditt anställningskontrakt eller fråga din arbetsgivare gällande datum för löneutbetalningar så du kan planera din ekonomi.

Flexibilitet och hemarbete i Sverige och Spanien

Sverige har länge varit känt för sitt fokus på arbetslivsbalans och flexibilitet. Många svenska företag främjar hemarbete och flexibla arbetstider för att öka anställdas välbefinnande. 

Spanien har traditionellt haft en mer formell arbetskultur, men det håller på att förändras då fler företag inser värdet av att skapa en arbetsmiljö som främjar autonomi och anpassning till individuella arbetsstilar bland sina anställda. 

Internationella och svenska företag som etablerar sig i Spanien har ofta en mer positiv inställning till flexibla arbetsarrangemang. Det kan inkludera flexibla arbetstider som anpassas till individuella behov samt möjligheten till hemarbete. 

Det är dock viktigt att notera att företagspolicyn kan variera, och det är bäst att konsultera din nuvarande eller blivande arbetsgivare för att förstå vad som gäller vid hemarbete och arbetstider.

Var i Spanien kan jag hitta jobb? 

Eftersom Spanien blivit ett så populärt land för svenskar att jobba i så har arbetsmöjligheter dykt upp lite här och var i Spanien. Särskilt vanligt är det att jobba i Barcelona. Att jobba i Barcelona lockar många svenskar eftersom att man får både storstad och sol året runt. Dessutom är det relativt enkelt att både hitta boende och arbete i Barcelona.

Sammanfattning

Att välja att arbeta i Spanien är en personlig och komplex beslutsprocess. Det är viktigt att överväga faktorer som löner, skatter, socialförsäkring, arbetsvillkor och kulturella skillnader. 

Både Sverige och Spanien har unika fördelar och utmaningar. Om du prioriterar högre löner och arbetslivsbalans kanske Sverige är rätt valet. Å andra sidan kan Spanien vara attraktivt för den som söker en mer avslappnad livsstil och lägre levnadskostnader.

Att välja mellan Sverige och Spanien handlar inte bara om jobb, det handlar också om att hitta rätt balans för din livsstil och välbefinnande.