Home » Spain » Hur mycket skatt betalar man i Spanien?
Tax Form on Spanish Flag

Hur mycket skatt betalar man i Spanien?

Spanien har en progressiv skattesats, vilket innebär att du skattar utefter vad du tjänar. Om du går i tankarna att flytta till Spanien och är fundersam över vad du behöver betala i inkomstskatt så har du här nedan en guide.

I denna artikel får du lära dig mer om det spanska skattesystemet och hur mycket man betalar i skatt i Spanien.

Agencia Tributaria – Spanska Skatteverket

Spanska skattemyndigheten heter Agencia Tributaria och ansvarar bland annat för tillämpning av de nationella skatte- och tullsystemen i Spanien.

För att komma i kontakt med Agencia Tributaria kan du antingen boka tid online eller besöka någon av deras kontor. Du kan även logga in med elektronisk identifikation här och boka tid för ett videosamtal.

Inkomstskatt för bosatta och icke-bosatta i Spanien

IRPF – Inkomstskatt för fysiskt bosatta i Spanien med spansk eller utländsk inkomst

Om du jobbar i Spanien och får inkomst exempelvis genom en anställning på ett spanskt företag är du skattepliktig enligt kategorin IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

IRPF innefattar även den inkomstskatt du kan få från en löneinkomst från ett annat land, exempelvis Sverige, om du har bott i Spanien mer än 182 dagar under ett kalenderår.

IRNR – Inkomst skatt för icke-bosatta med spansk inkomst

Om du däremot inte är bosatt i Spanien men har en spansk inkomstkälla är du skattepliktig enligt kategorin IRNR (Impuesto sobre la Renta de no Residentes). Hur denna skatt beräknas beror på om din inkomst kommer från ett företag som är fast etablerat på spansk territorium eller inte.

Inkomstskatt för egenföretagare i Spanien

Om du driver ett eget företag i Spanien så har du skatteplikt på allt du omsätter. Dessutom måste du, till skillnad från anställda, betala skatt en gång i kvartalet. Utöver det behöver du även lämna in en årlig deklaration där spanska skattemyndigheten kan granska om du betalat för lite eller för mycket i skatt det gångna året.

När behöver man inte betala skatt i Spanien?

Inkomsten överstiger inte 15 000 euro: Om din löneinkomst understiger 15 000 euro brutto behöver du inte nödvändigtvis skicka in en inkomstdeklaration. Denna gräns gäller dock inte om inkomsten är baserat på:

 • Ränteinkomster
 • utdelningar
 • försäljning av värdepapper
 • hyresintäkter
 • om du äger en semesterbostad.

Fysiskt bosatt i Spanien med en utländsk inkomst: Om du är bosatt i Spanien och har en utländsk inkomst som utförts utanför Spanien behöver den inte beskattas vid inkomst upp till 60 100 euro om följande krav är uppfyllda:

 • Den anställda är bosatt och skattepliktig i Spanien
 • Arbetet är utfört utanför Spanien
 • Arbetet är utfört för ett företag eller en verksamhet som inte är skattemässigt hemmahörande i Spanien
 • Skatt är betald i det land där den anställde har utfört arbetet

Skattetabell för inkomstskatt 2023

I Spanien tillämpas en progressiv skattesats för allmän skattepliktig inkomst. Tabeller nedan visar skattesatsen beroende på hur mycket du tjänar per år. Skalan används som riktlinjer och kan variera beroende på region i Spanien.

Inkomst per årSkatt att betala (i procent)
6 000 EUR19%
6 000–50 000 EUR21%
50 000–200 000 EUR23%
200 000–300 000 EUR27%
300 000+ EUR28%

Exempel: Om du tjänar 10 590 EUR per månad innan skatt betalar du cirka 21% i skatt per månad. Om du är anställd på ett företag kan du rådfråga löneadministratören om var i din lönespecifikation du ser hur mycket skatt i procent du betalar.

Viktiga datum 2024

Skatten beräknas från 1 januari till 21 december. Skattedeklarationen (la renta) för 2023 behöver då exempelvis vara inlämnad senast 30 juni 2024. Du kan börja fylla i din inkomstdeklaration online redan i mitten av april 2024.

Beskattning av utländska tillgångar

Om du har utländska tillgångar värda mer än 50 000 euro behöver du rapportera in detta via formuläret “Modelo 720”.

Utländska tillgångar innefattar bankkonton i Sverige, fastigheter, investeringskonton med mera. Sista datumet för att deklarera utländska tillgångar är 31 mars 2024.

Hur lämnar man in inkomstdeklarationen?

Det finns fyra olika sätt att lämna in din inkomstdeklaration på:

 1. Elektroniskt via Agencia Tributarias hemsida
 2. Via förbokat telefonsamtal ( boka tid här)
 3. Fysiskt på någon av Agencia Tributarias kontor (boka tid här)
 4. Via Agencia Tributarias app för iPhone eller Android

Hjälp med skatt i Spanien

Att ta hjälp av en gestor eller ​​gestoria för diverse administrativa ärenden som rör skattefrågor, försäkringar, folkbokföring med mera är vanligt i Spanien.

Det finns ett flertal svensk- eller engelsktalande gestorior som du kan anlita för att få hjälp av vid skattefrågor eller inkomstdeklarationen.

Här kommer tips på några engelsk- eller svensktalande gestorior:

För att slippa huvudvärk och klargöra eventuella funderingar kan vara en klok idé att ta hjälp av en gestor eller gestoria. Inte minst om du är ny i Spanien eller är osäker på hur och när skattedeklarationen ska skickas in.