Home » Spain » Beckham-lagen – En skattelag med fördelar för utländska talanger och idrottare
David Beckham

Beckham-lagen – En skattelag med fördelar för utländska talanger och idrottare

Spanien har länge varit en eftertraktad destination för expats och internationella idrottare. Om du är en utländsk arbetstagare eller idrottare som funderar på att flytta till Spanien kan Beckham-lagen vara av intresse för dig. 

Låt oss utforska hur denna skattelag fungerar och dess fördelar.

Vad är Beckham-lagen?

Beckham-lagen infördes i Spanien år 2005 för att göra det mer attraktivt för utländska talanger och idrottare att flytta hit. Enligt denna lag beskattas utländska arbetstagare och idrottare som blir skattebetalare i Spanien endast på sina spanska inkomster. Det innebär att andra inkomster från utlandet, som till exempel från hemlandet, inte beskattas i Spanien. 

Beckham-lagen i Spanien har en fast skattesats på 24% för deras arbetsinkomster i landet, oavsett hur mycket de tjänar.

I Sverige varierar skattesatsen beroende på inkomstens storlek och standarden är omkring 30% för högre inkomster. Dessutom beskattas svenska medborgare normalt på alla sina inkomster, både från Sverige och utlandet.

Vem kan använda sig av Beckham-lagen?

För att kunna dra nytta av Beckham-lagen måste utländska arbetstagare och idrottare uppfylla några villkor:

  • Ansökan måste göras inom 6 månader från att anställningskontraktet påbörjas.
  • Det måste vara den första gången personen bor i Spanien.
  • Personen måste ha flyttat till Spanien för att påbörja ett anställningskontrakt.
  • Arbetsuppgifterna måste utföras i Spanien, men om de även måste utföra en del av sina arbetsuppgifter utanför Spanien får inte inkomsten från dessa aktiviteter överstiga 15%.
  • Arbetet måste utföras för ett spanskt företag eller för en permanent spansk filial av ett utländskt företag.


Det är viktigt att komma ihåg att Beckham-lagen endast gäller för de första sex åren som du är skattebetalare i Spanien. Efter sex år gäller de vanliga skattereglerna. 

Inkomskatten i Spanien IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Física) är progressiv och innebär att ju mer du tjänar, desto mer skattar du. Skatteklasserna är uppdelade i olika inkomstintervaller. Gränserna mellan de olika skatteklasserna kan variera från år till år beroende på nationella skattelagar.

Om du vill veta mer om huruvida du kan omfattas av Beckham-lagen kan du alltid ta kontakt med en skattejurist eller gestoría. En gestor eller gestoría är en person eller en byrå som specialiserar sig på administrativ byråkrati som kan vägleda dig inför en eventuell ansökan eller din nästa skattedeklaration.

Beckham-lagen för professionella idrottare

Beckham-lagen har också blivit populär bland internationella idrottare som flyttar till Spanien för att spela eller delta i professionella ligor. Det inkluderar fotbollsspelare, tennisspelare, golfspelare med mera.

För dessa idrottare innebär Beckham-lagen att de kan utnyttja de förmånliga skattevillkoren och behålla en större del av sina inkomster. Det har bidragit till att Spanien blir ett lockande land för många idrottare att bosätta sig i.

Fördelar och kritik av Beckham-lagen

Beckham-lagen har sina fördelar, som att locka internationella talanger och idrottare till Spanien, vilket kan bidra till landets ekonomisk tillväxt och sportsliga framsteg. Men det har också mött kritik. En del hävdar att det ger förmåner till rika utländska arbetstagare och idrottare på bekostnad av inhemska skattebetalare. Oavsett vilken åsikt man har så gör det Spanien till ett attraktivt land för idrottstalanger. 

Sammanfattning

Beckham-lagen är en skattelag avsedd för att attrahera utländska talanger och idrottare att bosätta sig i Spanien. Denna förmånliga skattelättnad har gjort landet till en populär destination för de som söker ekonomiska fördelar. Men som med alla skattelagar är det viktigt att förstå de specifika villkoren och konsekvenserna innan du försöker dra nytta av dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *