Home » Spain » Hur du ansöker om NIE nummer och folkbokför dig i Barcelona och Spanien som EU medborgare
Residence Permit text and flag of Spain on the buttons on the computer keyboard. Immigration related conceptual 3D rendering

Hur du ansöker om NIE nummer och folkbokför dig i Barcelona och Spanien som EU medborgare

Att flytta utomlands är för många en dröm. Det kan innebära att ta ett steg mot nya utmaningar och möjligheter samtidigt som du lär känna nya människor och upptäcker nya miljöer och kulturer.

För dig som går i tankarna att flytta till Barcelona och Spanien mer permanent kommer här en guide om de främsta sakerna du bör göra på plats för att folkbokföra dig i landet.

Fri rörlighet som EU-medborgare 

Som den Europeiska kommissionen fastställt innebär den fria rörligheten inom EU att medborgare inom den europeiska unionen får resa, studera, arbeta och bosätta sig i vilket EU-land som helst utan att behöva ansöka om särskilt tillstånd eller visum. 

Det innebär alltså att oavsett om du har arbete eller studier säkrat i Spanien är du välkommen att bosätta dig i landet för att söka arbete eller studier på plats eller stanna kvar även om du inte har någon anställning eller studier. 

Den fria rörligheten innebär även att du som svensk medborgare bosatt i Spanien också har rätt att behandlas på samma sätt som en spansk medborgare när det gäller tillgång till arbete, arbetsvillkor, sociala förmåner och skatteförmåner. 

Vad är NIE-nummer?

Ett NIE nummer är ett typ av personnummer och är en av de främsta och viktigaste sakerna du behöver ansöka om när du väl är på plats i Barcelona eller en annan stad i Spanien. NIE står för “Número de Identificación de Extranjero” och det kan översättas till “identifikationsnummer för utländska medborgare”.

NIE-numret är precis som ett svenskt personnummer ett unikt och personligt nummer som ofta behöver uppvisas i samband med att du öppnar en bank, signerar ett anställningskontrakt, tecknar ett internet- och telefonabonnemang, registrerar dig för socialförsäkring (seguridad social) eller för att betala skatt i Spanien. 

Varför behövs ett NIE-nummer?

Varför man behöver ett NIE-nummer kan bero på en rad olika orsaker. Det kan bland annat vara på grund av:

 • Du vill flytta till Spanien och bo där permanent 
 • Du vill köpa en bostad i Spanien 
 • Du ska ansöka om bygglov för din bostad i Spanien 
 • Du vill jobba i Spanien 
 • Du vill starta ett företag i Spanien 
 • Du måste betala skatt i Spanien 

Vid alla dessa tillfällen behöver du ett NIE-nummer som du ansöker om innan du påbörjar någon av de ovan nämnda processerna.

Så ansöker du om ett NIE-nummer

Ansök om NIE nummer på egen hand

Det finns två tillvägagångssätt för att ansöka om ett NIE-nummer. Du kan göra det själv genom att boka tid via Spaniens konsulat i Stockholm eller hos en polisstation väl på plats i Spanien. Om du behärskar spanska så kan du också ansöka om det direkt via Sede electrónica.

Anlita hjälp för att få ditt NIE-nummer

Vissa upplever att ansökan om NIE nummer är klurigt och lite komplicerat. Så om du hellre vill ta ett snabbspår och inte har något emot att betala en kostnad för att få hjälp med att ansöka om ditt NIE-nummer kan du anlita en firma som hjälper dig med hela processen. 

Exempel på sådana firmor är NIE Barcelona eller NIEBCN och i många fall kan de även hjälpa till med empadronamiento och andra relocation-relaterade tjänster.

Försäkra dig att du har alla dokument som krävs vid ansökan


För att din ansökan om NIE nummer ska gå så smidigt som möjligt så är det viktigt att du har alla papper och dokument redo. 

De dokument som krävs är: 

 • Ansökningsformulär EX-15 Standard application form
 • Giltigt pass samt en kopia på passet
 • Dokument som styrker att du är bosatt i det konsulära området, exempelvis hyresavtal
 • Formulär 790, code 12 och kopia på betalning av ansökningsavgiften som brukar vara omkring €10.

3 saker du måste göra efter du fått ditt NIE-nummer

När du fått ditt NIE-nummer finns det några andra åtgärder du behöver vidta innan du är helt klar och får bo och jobba fritt i landet. Här är 2 saker som du måste göra när du mottagit ditt NIE-nummer. 

 1. Registrera din folkbokföringsadress (Empadronamiento, padrón)

När du väl fått ditt NIE-dokument behöver du registrera din folkbokföring i den kommun i Spanien du är bosatt i. Detta kallas empadronamiento eller padrón. Processen är lagstadgad och ger dig tillgång till tjänster och förmåner inom kommunen och regionala regeringen, det inkluderar exempelvis hälsovårdstjänster, att skriva in barn i skolan och så vidare.

När du registrerar dig uppger du ditt namn, adress och annan personlig information hos ditt lokala kommunhus (Ayuntamiento). 

Boka tid online för att slutföra registreringen av folkbokföringsadressen 

För att boka tid behöver du gå in på Sede electrónica och klicka “Solicitud de una cita”. Fyll sedan in din information. Processen för att göra eller uppdatera empadronamiento är kostnadsfri och bör förnyas var femte år eller varje gång du flyttar och byter adress.

Dokument du behöver ta med vid ansökan är:

 • Giltigt pass samt en kopia på passet
 • NIE-nummer
 • Kvitto på betald hyra (om du inte äger din bostad)
 • Dokument som styrker din address
 • Om du äger din bostad: köpekontrakt (escritura)
 • Om du hyr din bostad: hyreskontrakt (contrato alquiler vivienda)
 • Om du hyr ett rum: Ett skriftligt dokument från din hyresvärd om att du bor på adressen + en undertecknad kopia av hans/hennes ID + hyresavtal eller autorización expresa som är ett dokument undertecknat av en person som redan är registrerad (empadronado) på din adress + en undertecknad kopia av hans/hennes ID + hyreskontrakt.
 1. Registrera dig som utflyttad hos Skatteverket

Om du planerar att bo utomlands i Spanien eller ett annat land ett år eller mer behöver du registrera det hos Skatteverket. Att registrera sig som utflyttad från Sverige påverkar inte ditt medborgarskap i Sverige.

För att anmäla dig som utflyttad behöver du fylla i blanketten Anmälan – Flyttning från Sverige (SKV 7665).

Meddela Skatteverket om ny adress även om du är utflyttad

Precis som du behöver meddela din nya adress till Ayuntamiento när du flyttar och byter adress i Barcelona eller Spanien behöver du även meddela Skatteverket hemma i Sverige när du flyttar inom Spanien. Detta för att behålla din rösträtt som utvandrad. Det gör du genom att fylla i blanketten Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan (SKV 7842) som sedan skickas in till Skatteverket.

En flytt till ett nytt land som Spanien är en stor förändring även om det inte kräver så mycket pappersarbete. Förutom stegen ovan kan du som nyinflyttad till Barcelona även behöva leta bostad, välja rätt försäkringsbolag och skaffa internet- och mobilabonnemang.

Vanliga frågor och svar om NIE-nummer 

Vad kostar det att ansöka om NIE-nummer?

Om du fyller i alla papper och formulär själv samt sköter kommunikationen på polisstationen så kostar det 11 euro (cirka 100 kr). Om du däremot tar hjälp av ett juridiskt ombud så måste du i regel betala runt 130 euro (cirka 1300 kr). 

Kan jag ansöka om NIE-nummer från Sverige? 

Ja, det går att ansöka om NIE-nummer från Sverige. Du kan göra det på några olika sätt:

Tips är att kontakta konsulaten och ambassaden via de e-postadresser som uppgetts ovan.

Hur lång tid tar det att få sitt NIE-nummer?

Om du ansöker via en polisstation i Spanien tar det oftast bara några dagar att få sitt nummer. Om du däremot går via en svensk ambassad eller konsulat måste du vänta mellan 1-3 veckor. Med andra ord kan du påbörja din ansökan när du väl kommit fram till Spanien istället för att göra det hemma i Sverige.

Hur lång giltighet har mitt NIE-nummer?

Ett NIE nummer behöver du bara ansöka om en gång, sedan har du det för resten av livet. NIE-numret kommer antingen som en grön pappersversion eller ett rött plastkort. Oavsett vad så är det viktigt att du inte tappar bort det och också gör en fotokopia av det.